Rekrutacja

Procedura rekrutacji i pośrednictwa pracy

 1. Realizacja projektu rekrutacyjnego odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Portalu Morskim bądź wybór kandydata spośród aplikacji znajdujących się w wewnętrznej bazie danych.
 2. Selekcja odpowiedniego kandydata odbywa się zgodnie z wytycznymi armatora mając na uwadze typ statku, jego banderę, rodzaj proponowanej pracy oraz specjalne potrzeby charakterystyczne dla danej oferty;
 3. Kontakt z wybranym kandydatem odbywa się w przypadku pozytywnej oceny przez Głównego Konsultanta do spraw Załóg w celu potwierdzenia warunków zatrudnienia i zgody na udział w kolejnych etapach procesu rekrutacji;
 4. Zweryfikowanie znajomości języka obcego (na życzenie armatora bądź manager'a);
 5. Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do zamustrowania na danym stanowisku a zgodnych z konwencją STCW 95;
 6. Kandydaci spełniający warunki są przedstawiani armatorowi bądź manager'owi tak szybko jak to jest możliwe drogą elektroniczną;
 7. Kandydat wybrany przez armatora bądź manager'a jest informowany o pozytywnym rozpatrzeniu jego aplikacji i dalszych szczegółach dotyczących zatrudnienia;
 8. Utrzymywanie stałego kontaktu z wybranym kandydatem i informowanie go przebiegu procesu zatrudnienia;
 9. Umowa o pracę zostaje podpisana w siedzibie agencji lub zgodnie z instrukcją armatora;
 10. Inne dokumenty wymagane przez armatora mogą być podpisywane w siedzibie agencji (klauzule antyalkoholowe, antynarkotykowe etc.);
 11. Zaaranżowanie bezpiecznego i czasowego transportu z miejsca zamieszkanie wybranego kandydata do miejsca zamustrowania wskazanego przez armatora bądź manager’a.
Powyższa procedura ma na celu sprawne przeprowadzenie Procesu Rekrutacji będącego w interesie kandydata jak i armatora. Wytyczne zawarte w Procedurze Rekrutacji są zalecane przy rozpoczynaniu każdego Procesu Rekrutacji lecz powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb armatora charakterystycznych dla przedstawionej oferty. Punkty nie mające praktycznego zastosowania przy Procesie Rekrutacji mogą zostać pominięte. Dodatkowe procesy mogą zostać uwzględnione na życzenie armatora bądź manager'a statku.
GÓRA